ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

Brand Awareness คืออะไร ? ทำไมเจ้าของกิจการต้องรู้

Brand Awareness คืออะไร ? ทำไมเจ้าของกิจการต้องรู้

การรับรู้แบรนด์ หรือ Brand Awareness คือ องค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับการรับรู้ และความคุ้นเคยกับชื่อ และโลโก้สัญลักษณ์ของแบรนด์ ที่จะสามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภค ด้วยการเข้าใจในความสำคัญของ Brand Awareness ที่เจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการสร้างและเสริมแบรนด์ของตน โดยในบทความนี้ FirstRankPlus จะมากล่าวถึงการสร้าง Brand Awareness ว่ามีความสำคัญต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร

สารบัญ

Brand Awareness คืออะไร ?

การรับรู้แบรนด์ หรือที่เรียกว่า Brand Awareness คือ กระบวนการที่ผู้คนรู้จัก และสามารถจดจำแบรนด์ของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ โดยเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด ในการสร้างความรู้จัก และความน่าสนใจในแบรนด์ ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ การรับรู้แบรนด์จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ-ขายของผู้บริโภค และสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค เมื่อมีความต้องการ หรือมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่แบรนด์ของคุณนำเสนอได้

Brand Awareness นั้นมีความสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มยอดขาย และรายได้ของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยาวนาน

สามารถสร้าง Brand Awareness ได้ผ่านช่องทางใดบ้าง ?

มีช่องทางในการสร้าง Brand Awareness มากมาย ดังนี้

 • การตลาดแบบดั้งเดิม เช่น การโฆษณาทางทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
 • การตลาดแบบดิจิทัล เช่น การโฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล
 • กิจกรรมทางการตลาด เช่น งานแสดงสินค้า สัมมนา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • การสร้างเนื้อหา เช่น บทความ บล็อก วิดีโอ และ Infographics
 • การบริการลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และตอบคำถามอย่างรวดเร็ว

การสร้าง Brand Awareness สามารถทำได้ผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ Digital Maketing การประชาสัมพันธ์ Social Media และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ โดยเป้าหมายของการสร้าง Brand Awareness คือให้ผู้คนมีความคุ้นเคยและมีความเชื่อถือในแบรนด์ของคุณ เพราะแบรนด์ที่มี Brand Awareness สูง จะส่งผลให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือบริการของแบรนด์นั้น ๆ มากกว่าแบรนด์อื่น

Brand1

อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คืออะไร ?

อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) คือ บุคลิกภาพหรือตัวตนของแบรนด์ เป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ โดยอัตลักษณ์ของแบรนด์มักถูกกำหนดโดยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ชื่อ โลโก้ โทนสี ข้อความ เสียง รูปลักษณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์

เจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายของธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และสังคม เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ดี ควรปฎิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายของแบรนด์ให้ชัดเจน
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • เลือกองค์ประกอบของแบรนด์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ ลูกค้าเป้าหมาย และคู่แข่ง
 • สื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ

อัตลักษณ์ของแบรนด์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างความแตกต่าง และมีความโดดเด่นจากคู่แข่ง ซึ่งการมีอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา

ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ (Brand Associate) คืออะไร ?

ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ (Brand Association) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค หมายถึงการที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกนึกคิด หรือภาพจำเกี่ยวกับแบรนด์ โดยความรู้สึก หรือภาพจำเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของสินค้า หรือบริการ การสื่อสารการตลาด ประสบการณ์ของลูกค้า และภาพลักษณ์ของแบรนด์

ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา ซึ่งแบรนด์ที่มี Brand Associate ที่ดี จะทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือบริการของแบรนด์นั้นมากกว่าแบรนด์อื่น ๆ

ในการสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่ดี ธุรกิจควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายของธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และสังคม

ระดับของ Brand Awareness คืออะไร ?

ระดับของ Brand Awareness นั้นประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่

 1. Unaware ผู้บริโภคยังไม่เคยได้รู้จักแบรนด์ของคุณเลย
 2. Aware ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของคุณ แต่ไม่สามารถนึกถึงแบรนด์ของคุณได้เมื่อพวกเขาต้องการสินค้าหรือบริการในกลุ่มนั้น ๆ
 3. Considered ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของคุณ และพิจารณาเลือกซื้อแบรนด์ของคุณเมื่อพวกเขาต้องการสินค้าหรือบริการในกลุ่มนั้น ๆ
 4. Preferred ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของคุณ พิจารณาเลือกซื้อแบรนด์ของคุณ และชอบแบรนด์ของคุณมากกว่าแบรนด์อื่น ๆ

บทสรุป

การสร้างความรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ ในยุคที่ความแข็งแกร่งของแบรนด์เป็นปัจจัยสำคัญ ในการก้าวข้าม และอยู่เหนือคู่แข่ง ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อถือ และการจดจำของลูกค้า

ระดับของ Brand Awareness นั้นมีความสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ยาวนาน โดยระดับของ Brand Awareness นั้นสามารถวัดได้จากหลายวิธี เช่น การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลการค้นหา หรือการวัดจำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย

ดังนั้น การเข้าใจและนำความรับรู้แบรนด์ไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะมันเป็นปัจจัยที่มีผลในการก่อให้เกิดความสำเร็จในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง