ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

HTML Tags คืออะไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

HTML Tags คืออะไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

HTML Tags คือ สิ่งที่คนอยู่ในโลกของการทำเว็บไซต์ จะต้องรู้จักอย่างแน่นอน หรืออาจจะต้องเคยผ่านตากันมาบ้าง เนื่องจาก HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์และ HTML Tags ก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา และการออกแบบเว็บไซต์ โดยในบทความนี้ FirstRankPlus จะมากล่าวถึง HTML Tags คืออะไร ? และประกอบด้วยอะไรบ้าง ? เพื่อให้ผู้ที่กำลังสงสัย ได้ทำความเข้าใจกับความหมายของ HTML Tags มากขึ้น

สารบัญ

HTML Tags คืออะไร ?

HTML Tags คือ คำสั่งที่ใช้ควบคุมการแสดงผลของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง HTML Tags จะถูกครอบด้วยเครื่องหมายน้อยกว่า (<) และเครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อเป็นแท็กเปิด และแท็กปิด โดยจะมีชื่อของ Tag อยู่ภายในเครื่องหมายนี้ โดยแท็ก HTML จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่
 1. ชื่อแท็ก (Tag Name) คือ ชื่อของแท็ก ที่ช่วยกำหนดว่าแท็กนี้ทำหน้าที่อะไร เช่น <h1> คือ แท็กสำหรับสร้างหัวข้อระดับ 1
 2. เนื้อหา (Content) คือ ข้อความหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่แท็กนี้จะนำไปแสดงผล เช่น ข้อความธรรมดา รูปภาพ ลิงค์ หรือตาราง

ตัวอย่าง HTML Tags ที่สามารถพบได้บ่อย

แท็ก HTML แต่ละแท็ก จะมีความหมาย และมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดยมีตัวอย่างแท็ก HTML ที่ใช้กันบ่อย ๆ ดังนี้
HTMLTags
แท็กหัวข้อ (Heading Tags) ใช้สร้างหัวข้อของหน้าเว็บหรือส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ เช่น <h1> ถึง <h6>
							
					<h1>หัวข้อระดับ 1</h1>
<h2>หัวข้อระดับ 2</h2>
<h3>หัวข้อระดับ 3</h3>
<h4>หัวข้อระดับ 4</h4>
<h5>หัวข้อระดับ 5</h5>
<h6>หัวข้อระดับ 6</h6>				
			
ท็กย่อหน้า (Paragraph Tags) ใช้สร้างย่อหน้าของข้อความบนหน้าเว็บ เช่น <p>
							
					<p>นี่คือข้อความย่อหน้า</p>
				
			
แท็กข้อความ (Text Tags) ใช้ควบคุมลักษณะการแสดงผลของข้อความ เช่น <b>, <i>, <u>, <strike>
							
					<b>ข้อความตัวหนา</b>
<i>ข้อความตัวเอียง</i>
<u>ข้อความขีดเส้นใต้</u>
<strike>ข้อความขีดฆ่า</strike>
				
			
แท็กลิงค์ (Link Tags) ใช้สร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ หรือไฟล์อื่น ๆ เช่น <a>
							
					<a href="https://firstrankplus.com">ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ firstrankplus.com</a>				
			
แท็กรูปภาพ (Image Tags) ใช้แสดงภาพบนหน้าเว็บ เช่น <img>
							
					<img src="https://example.com/image.jpg" alt="รูปภาพ">
				
			
แท็กตาราง (Table Tags) ใช้สร้างตารางบนหน้าเว็บ เช่น <table>, <tr>, <td>
							
					<table>
 <tr>
  <td>คอลัมน์ 1</td>
  <td>คอลัมน์ 2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</td>
  <td>ข้อมูลในคอลัมน์ 2</td>
 </tr>
</table>
				
			

นอกจากนี้ แท็ก HTML ยังสามารถประกอบกับ แอตทริบิวต์ (Attribute) หรือการใช้ CSS เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับแท็ก เช่น การกำหนดขนาดของตัวอักษร การกำหนดสีของข้อความ หรือการกำหนดที่อยู่ของรูปภาพ โดยมีตัวอย่างการใช้แอตทริบิวต์กับแท็ก HTML ดังนี้

การกำหนดขนาดของตัวอักษร
							
					<p style="font-size: 20px;">ข้อความ</p>
				
			

ข้อความ

การกำหนดสีของข้อความ
							
					<p style="color: red;">ข้อความ</p>

				
			

ข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก HTML และอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษา HTML และการสร้างเว็บไซต์ ขอแนะนำให้คุณสามารถศึกษาได้จากเอกสาร HTML ของ World Wide Web Consortium (W3C)

บทสรุป

HTML Tags คือส่วนสำคัญของเว็บไซต์ เพราะสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ และมีความสวยงาม นอกจากนี้ HTML Tags ยังมีบทบาทในการเพิ่ม SEO ของเว็บไซต์ โดยเนื้อหาที่ถูกจัดรูปแบบอย่างดี และมีการใช้ Tags อย่างเหมาะสม มักทำให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาได้ดีขึ้น

HTML Tags จึงเป็นสิ่งที่นักพัฒนาเว็บทุกคนควรรู้ และเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อนำไปสร้างเว็บไซต์ที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ แม้ว่าอาจจะดูซับซ้อนในช่วงแรก แต่การศึกษา และการฝึกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยให้คุณมั่นใจในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ ในระหว่างที่คุณก้าวเข้าสู่โลกการพัฒนาเว็บไซต์

บทความที่เกี่ยวข้อง