ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

การทำ Backlink คืออะไร ? พร้อมเทคนิคสร้าง Backlink ให้มีคุณภาพ

การทำ Backlink คืออะไร ? พร้อมเทคนิคสร้าง Backlink ให้มีคุณภาพ

Backlink คือ ปัจจัยที่สำคัญ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ SEO (Search Engine Optimization) เว็บไซต์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูง ในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google หรือ Bing ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยในบทความนี้ FirstRankPlus จะมากล่าวถึงเรื่องความหมายของการทำ Backlink และความสำคัญที่ส่งผลต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

สารบัญ

Backlink คืออะไร ?

ในโลกของการทำเว็บไซต์ คำว่า “Backlinks” หมายถึง การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังเว็บไซต์อื่น โดยที่ Backlink นั้น จะมาจาก Domain อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ และมีความเกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของคุณสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาได้ 

ความสำคัญของ Backlinks ในการทำ SEO

Backlinks ถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณ เพราะการมี Backlink คุณภาพจำนวนมาก สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณในสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา อย่างไรก็ตาม ควรระวังการสร้าง Backlinks ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ที่อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณถูกลดคะแนนได้ 

Backlinks1

เทคนิคการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ

การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยมีเทคนิคในการสร้าง Backlink ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้

  • Guest Posting คุณสามารถเขียนบทความที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงานของคุณ และเสนอให้เผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน โดยในบทความนั้น คุณสามารถใส่ Backlink ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาสเข้ามาดู และค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม
  • การแลกเปลี่ยน Backlink คุณสามารถติดต่อเว็บมาสเตอร์อื่น ๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และขอแลกเปลี่ยน Backlink กัน โดยคุณจะให้ Backlink ไปยังเว็บไซต์ของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาจะให้ Backlink กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
  • การทำ Internal Linking ควรสร้างลิงค์ภายในเว็บไซต์ของคุณ โดยให้เกิดความเกี่ยวข้องระหว่างหน้าเพจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
  • การใช้ Social Media การแชร์เนื้อหาของคุณผ่าน Social Media สามารถช่วยให้เพิ่มโอกาสในการขอ Backlink จากเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ใช้งาน Social Media อาจแชร์ Backlink ของคุณไปยังเว็บไซต์ของพวกเขา หรือการสร้างลิงก์บนเว็บบอร์ดก็ได้เช่นกัน
  • การสร้างความน่าสนใจและมีคุณค่าในเนื้อหา การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถดึงดูดความสนใจ และความสนับสนุนจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจสนใจที่จะแชร์และสร้าง Backlink กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ
  • การติดตามและวิเคราะห์ Backlink ควรติดตาม และวิเคราะห์ Backlink ของคุณ เพื่อให้ทราบว่ามี Backlink มาจากเว็บไซต์ใดบ้าง และควรตรวจสอบความเกี่ยวข้อง รวมถึงคุณภาพของ Backlink เพื่อให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง DoFollow และ NoFollow

DoFollow Backlink และ NoFollow เป็นประเภทของ Backlinks ที่ส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของ Google แตกต่างกัน โดย

  • DoFollow เป็น Backlinks ที่ส่งค่า PageRank จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ จะได้รับ PageRank มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณ ในผลการค้นหาของ Google
  • NoFollow เป็น Backlinks ที่ไม่ให้ค่า PageRank แก่เว็บไซต์ที่ลิงก์ไป เว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ จะไม่ได้รับ PageRank ใด ๆ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณ ในผลการค้นหาของ Google

DoFollow มักมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ และมีความน่าเชื่อถือสูง ในขณะที่ NoFollow มักมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำ ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ และมีความน่าเชื่อถือต่ำ

Google ให้ความสำคัญกับ DoFollow มากกว่า NoFollow ดังนั้น DoFollow จึงส่งผลดีต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของ Google มากกว่า

บทสรุป

การทำ Backlink คือสิ่งที่สำคัญ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำ SEO ของเว็บไซต์ การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับสูงในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ควรใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหา และการสร้างความสัมพันธ์กับเว็บอื่น ๆ เป็นวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำ Backlink ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คำค้นหาของคุณติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหา ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ และมีความน่าสนใจ

นอกจากนี้ ยังควรใช้วิธีการทำ Backlink ที่เป็นธรรมชาติ และไม่ควรมีการโกง หรือใช้วิธีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับเครื่องมือค้นหา เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลดคะแนน และถูกลดอันดับลงในผลการค้นหา และควรมีความตั้งใจ ความอดทนในการทำ Backlink ที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน

บทความที่เกี่ยวข้อง