ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

URL คืออะไร ? มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

URL คืออะไร ? มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

Uniform Resource Locator หรือ URL คือ ที่อยู่หรือทางเข้าสำหรับเข้าถึงทรัพยากรและเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต และไม่เพียงแค่เป็นที่อยู่ที่เราใช้ในการคัดลอกและวางลงในแถบที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของเราเท่านั้น แต่ URL ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยในบทความนี้ FirstRankPlus จะมากล่าวถึงส่วนประกอบของ URL ว่าประกอบด้วยอะไร และแต่ละส่วนคืออะไรบ้าง

สารบัญ

ส่วนประกอบของ URL คืออะไรบ้าง ?

โปรโตคอล (Protocol)

โปรโตคอล (Protocol) คือ กลไกหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านเครือข่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย Protocol จะกำหนดวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลระหว่างกัน เช่น วิธีการเชื่อมต่อ, เรียกข้อมูล, ส่งข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิธีการกำหนดรูปแบบของข้อมูล

โดเมน (Domain)

โดเมน (Domain) คือ ชื่อหรือที่อยู่ที่ใช้แทนเครื่องหมายตัวอักษรหรือตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ของที่อยู่ IP เช่น www.google.com  เพื่อใช้ระบุถึงทรัพยากรหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ โดยทั่วไปจะใช้ในการระบุที่อยู่ของเว็บไซต์หรืออีเมล

โดเมนเป็นสิ่งสำคัญในการระบุและจดจำที่อยู่ของเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ ซึ่งชื่อโดเมนที่สื่อสารออนไลน์ได้จำเป็นต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกันในขอบเขตโลก ซึ่งหมายความว่าในการสร้างเว็บไซต์เราต้องคิดค้นชื่อโดเมนที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้โดยง่ายและตรงตามที่ต้องการ

เส้นทาง (Path)

เส้นทาง (Path) คือ ส่วนขยายของ URL ที่ระบุถึงเอกสารหรือ Directory บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น /products/catalog/
เส้นทาง (Path) ใน URL เป็นส่วนที่ใช้ระบุถึงตำแหน่งหรือที่ตั้งของเอกสารหรือ Directory บนเว็บไซต์ เมื่อเราเข้าถึงเว็บไซต์ ส่วนของเส้นทางจะบอกเราว่าเราจะไปยังที่ตั้งใดบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เราเข้าถึงเนื้อหาหรือไฟล์ที่ต้องการ

เส้นทางส่วนนี้มักประกอบด้วยชุดของชื่อ Directory หรือไฟล์ที่แยกกันด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายอักษรตัวกลาง (/) เช่น /products/catalog/ โดยเส้นทางนี้บอกให้เราทราบว่าเรากำลังเข้าถึงเอกสารหรือ Directory “catalog” ที่อยู่ภายใน Directory “products” บนเว็บไซต์

พารามิเตอร์ (Parameters)

พารามิเตอร์ (Parameters) คือ ส่วนที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเว็บไซต์ เช่น ?id=12345&category=books พารามิเตอร์ใน URL คือส่วนที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเว็บไซต์ โดยจะมีรูปแบบเป็นชื่อค่าและค่าที่ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และคู่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปในส่วนของ URL เพื่อส่งข้อมูลให้กับเว็บไซต์ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างของพารามิเตอร์ใน URL เช่น ?id=12345&category=books ในที่นี้ คู่ข้อมูล ?id=12345 และ category=books ถูกเพิ่มเข้าไปใน URL เพื่อส่งค่า id เป็น “12345” และค่า category เป็น “books” ไปยังเว็บไซต์ เว็บไซต์สามารถใช้ข้อมูลพารามิเตอร์เหล่านี้ในการประมวลผลและแสดงผลเนื้อหาตามที่ต้องการ

บทสรุป

URL เป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยที่เราสามารถระบุที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำ URL มาแบ่งปันหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เราต้องการได้ โดย URL นั้นประกอบไปด้วย โปรโตคอล (Protocol), โดเมน (Domain), เส้นทาง (Path) และ พารามิเตอร์ (Parameters) สรุปสั้น ๆ ได้ว่า URL เป็นที่อยู่ที่สำคัญที่เราใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาและเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง