ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

ทำความรู้จัก “โดเมนเนม” คืออะไร ?

โดเมนเนม (Domain Name) คืออะไร ?
ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “โดเมนเนม” เพราะชื่อโดเมนไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์สินค้าได้ด้วย การเลือกใช้ชื่อโดเมนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นความเป็นมืออาชีพของคุณ และช่วยดึงดูดผู้ใช้งานให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณให้เป็นที่รู้จักและเติบโตได้ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สารบัญ

โดเมนเนม คืออะไร ?

โดเมนเนม คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแทนที่หมายเลข IP Address ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตแต่เนื่องจาก IP Address จะเป็นชุดตัวเลขและอักขระที่มีความยาวมากและค่อนข้างยากต่อการจดจำ จึงจำเป็นต้องใช้โดเมนเนมในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่าง ๆ

โดยชื่อโดเมนนั้นจะประกอบไปด้วยชื่อโดเมนและนามสกุลโดเมน เช่น google.com ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อโดเมน เช่น www.google.com ลงในเบราว์เซอร์ DNS จะดำเนินการแปลงชื่อโดเมน เป็น IP Address เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับหมายเลข IP Address นั้น ๆ

ดังนั้น ในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ สิ่งแรกต้องทำก็คือการจดโดเมนก่อนเพื่อให้เว็บไซต์มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นจากเว็บไซต์อื่น ๆ แต่การตั้งชื่อโดเมนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนว่าชื่อที่ต้องการจะตั้งมีความสั้นกระชับเพียงพอ มีความสอดคล้องกับประเภทของเว็บไซต์และสามารถจดจำได้ง่ายหรือไม่อีกด้วย

การจดโดเมน คืออะไร ?

การจดโดเมนคือการสั่งซื้อชื่อโดเมนเพื่อใช้งานเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ โดยในการจดโดเมนนั้นผู้ใช้งานจะต้องเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ และทำการสั่งซื้อผ่านบริษัทที่มีสิทธิ์จดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศนั้น ซึ่งแต่ละบริษัทจดทะเบียนก็จะมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาอย่างละเอียดและเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกบริษัทจดทะเบียนสำหรับสั่งซื้อชื่อโดเมนเนมที่ต้องการนำมาใช้งาน

แต่ในทางเทคนิคแล้ว โดเมนเนมก็ไม่ได้เป็นของผู้ใช้งานโดยตรงถึงแม้ว่า แต่จะเป็นของบริษัทที่มีสิทธิ์จดทะเบียนโดเมนในประเทศนั้น โดยผู้ใช้งานจะสั่งซื้อชื่อโดเมนเนมเพื่อใช้งานโดยต้องชำระค่าบริการให้กับบริษัทเจ้าของโดเมนเนมเป็นรายปี ซึ่งหากผู้ใช้งานไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด บริษัทจะสามารถยกเลิกการใช้งานโดเมนเนมของผู้ใช้งานได้

บทสรุป

การเลือกชื่อโดเมนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำเว็บไซต์าสำหรับสร้างแบรนด์หรือการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะชื่อโดเมนมักจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้งานเห็นและอาจส่งผลต่อความประทับใจต่อเว็บไซต์และแบรนด์ได้ การเลือกชื่อโดเมนที่เหมาะสมและอย่างรอบคอบอาจช่วยเพิ่มความสนใจของผู้ใช้งานและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม หากเลือกชื่อโดเมนอย่างไม่รอบคอบอาจทำให้ได้รับผลตรงกันข้าม เช่น ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือใช้ชื่อที่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานสับสนหรือไม่สามารถจดจำชื่อได้

บทความที่เกี่ยวข้อง