ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

IP Address คืออะไร ? IPv4 ต่างกับ IPv6 อย่างไร ?

IP Address คืออะไร ? IPv4 ต่างกับ IPv6 อย่างไร ?

หลายคนอาจเคยได้ยินถึงคำว่า “IP Address” หรือ “หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์” กันมาบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่า IP Address คืออะไร ? และทำหน้าที่อะไรในโลกของอินเทอร์เน็ตบ้าง ? ในบทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายของหมายเลข IP Address และทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงความแตกต่างระหว่าง IPv4 กับ IPv6 

สารบัญ

IP Address คืออะไร ?

IP Address หรือ Internet Protocol Address คือ หมายเลขที่กำหนดให้กับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนหรือที่อยู่ของอุปกรณ์นั้น ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน เป็นหมายเลขที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และการระบุตำแหน่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารแบบ Internet Protocol (IP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายทั่วโลก 

IP Address มีความสำคัญอย่างไร ?

IP Address เปรียบเสมือนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ เพราะหากไม่มี IP Address การสื่อสารและการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

IPv4 กับ IPv6 คืออะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?

ในปัจจุบันมาตรฐานของ IP Address มี 2 รูปแบบประกอบด้วย IPv4 และ IPv6 โดยที่ IPv4 มีความยาวในการแสดงผล 32 บิต และ IPv6 มีความยาวในการแสดงผล 128 บิต 

IPv4 คืออะไร ?

IPv4 (Internet Protocol version 4) เป็นรูปแบบของ IP Address ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต แต่ก็ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบเป็นตัวเลข 4 ชุดที่แยกกันด้วยจุด เช่น 192.168.0.1 หรือ 10.0.0.1 เป็นต้น และในแต่ละช่องจะมีค่าระหว่าง 0-255 ซึ่งบ่งบอกถึงเครือข่ายและอุปกรณ์ในเครือข่าย

แต่ว่า IPv4 มีจำนวน IP Address ที่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาในการแบ่ง IP Address ให้แก่อุปกรณ์ในโลกอินเทอร์เน็ต เมื่ออุปกรณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้การแบ่ง IP Address ไม่เพียงพอ

การแบ่ง Class IP Address ของ IPv4 มีอะไรบ้าง ?

IP Address ของ IPv4 ถูกแบ่งออกเป็น 5 Class โดยตัวอย่างของแต่ละ Class และช่วงของ IP Address ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

Class A

ช่วง IP Address ตั้งแต่ 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนเครือข่ายมากและต้องการจัดสรร IP Address ในแต่ละเครือข่ายมาก เพราะจะสามารถจัดสรรหมายเลขได้ถึง 16 ล้านหมายเลข 

Class B

ช่วง IP Address ตั้งแต่ 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนเครือข่ายกลาง ๆ สามารถจัดสรร IP Address ได้ประมาณ 65,000 หมายเลข 

Class C

ช่วง IP Address ตั้งแต่ 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายจำนวนหมายเลข 254 หมายเลข 

Class D

ช่วง IP Address ตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 เหมาะสำหรับกลุ่ม Multicast Address ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลจากแหล่งเดียวกันไปยังหลายอุปกรณ์พร้อมกันในเครือข่าย 

Class E

เป็นช่วง IP Address ที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต (Reserved Addresses) จึงไม่ได้ใช้ในการกำหนดเครือข่าย 

IPv6 คืออะไร ?

IPv6 (Internet Protocol version 6) เป็นรูปแบบของ IP Address ที่พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เพื่อแก้ปัญหาให้สามารถรองรับจำนวน IP Address ที่มากขึ้น โดยมีรูปแบบเป็นตัวเลข 8 กลุ่มที่แยกกันด้วยเครื่องหมายโคลอน เช่น 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 เป็นต้น ในแต่ละช่องจะมีค่าระหว่าง 0-65535 และใช้รูปแบบของเลขฐานสิบหก

IPv6 สามารถรองรับจำนวน IP Address ได้มากกว่า IPv4 เป็นอย่างมาก และเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ IPv6 ยังมีความสามารถที่ดีกว่า IPv4 ในเรื่องของการค้นหาเส้นทางและความปลอดภัยในการสื่อสารในเครือข่ายอีกด้วย

บทสรุป

IP Address คือหมายเลขที่ใช้ระบุและระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ แต่ละอุปกรณ์จะมี IP Address เป็นตัวบ่งชี้ว่าอยู่ในเครือข่ายใดและตำแหน่งใด โดย IP Address จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบที่เป็นมาตรฐานของ IP Address คือ IPv4 (32 บิต) และ IPv6 (128 บิต) โดย IPv4 เป็นรูปแบบที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และ IPv6 เป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับจำนวน IP Address มากขึ้นในปัจจุบัน 

การทำความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับ IP Address จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อและสื่อสารในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน Domain Name เป็นชื่อที่ใช้เพื่อระบุเว็บไซต์ให้สามารถอ้างอิงและเข้าถึงได้อย่างสะดวก เมื่อมีการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ ระบบจะแปลงชื่อเว็บไซต์นั้นให้เป็น IP Address และส่งคำขอเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นั้น ๆ ตามที่ระบุ

บทความที่เกี่ยวข้อง