ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

DNS (Domain Name System) มีความสำคัญอย่างไร ?

หน้าที่และความสำคัญของ DNS

DNS (Domain Name System) หรือ “ระบบชื่อโดเมน” คือระบบที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการทำงานบนอินเทอร์เน็ต เพราะมีหน้าที่ทำการแปลงชื่อโดเมนให้กลายเป็นหมายเลข IP Address ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องจำหมายเลขที่อยู่ IP ของแต่ละเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้งานเว็บไซต์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อโดเมน เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย DNS ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนต่าง ๆ และหมายเลขที่อยู่ IP ที่สอดคล้องกับโดเมนนั้น ๆ โดยระบบจะทำหน้าที่ค้นหาและแปลงชื่อโดเมนให้เป็นหมายเลขที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

รวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจมตีและการทำลายข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้การตอบสนองและการแปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลขที่อยู่ IP ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน้าที่หลักของ DNS คืออะไร ?

กระบวนการทำงานของระบบ DNS มีหน้าที่หลักคือการนำข้อมูล Hostname เช่น www.example.com จากเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานไปค้นหาค่าที่อยู่ IP Address เช่น 192.168.1.1 และหาว่าชื่อโฮสต์นั้นควรเชื่อมต่อไปยัง IP Address ใด เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างถูกต้อง การทำงานของระบบเหมือนกับการใช้สมุดโทรศัพท์ในการค้นหาที่อยู่บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์จากชื่อที่เราคุ้นเคยอยู่นั่นเอง

4 เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานของ DNS

DNS2
DNS เป็นระบบที่มีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่

DNS Recursor

DNS Recursor สามารถเปรียบเสมือนกับบรรณารักษ์ที่ได้รับคำขอให้ไปค้นหาหนังสือในห้องสมุดเล่มหนึ่งโดยทั่วไป เซิร์ฟเวอร์ DNS Recursor ถูกออกแบบมาเพื่อรับคำขอสืบค้นจากเครื่อง Client ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น เบราว์เซอร์ โดยจะรับผิดชอบในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการสืบค้น DNS ของ Client

Root Name Server

Root Name Server เปรียบเสมือนดัชนีหรือหมายเลขหน้าในห้องสมุดที่ชี้ไปยังชั้นวางหนังสือต่าง ๆ ในกระบวนการแปลงชื่อโฮสต์ที่ผู้ใช้งานอ่านได้เป็นหมายเลขที่อยู่ IP อย่างถูกต้อง โดยทั่วไป Root Name Server ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ชี้ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

TLD Name Server

TLD Name Server เป็นเซิร์ฟเวอร์โดเมนระดับบนสุด (TLD) เปรียบเสมือนชั้นวางหนังสือเฉพาะในห้องสมุด เซิร์ฟเวอร์ชนิดนี้เป็นขั้นตอนถัดไปในกระบวนการค้นหาที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจงของชื่อโฮสต์ เช่น example.com เซิร์ฟเวอร์ TLD คือ “com” 

Authoritative Name Server

Authoritative Name Server เนมเซิร์ฟเวอร์ขั้นสุดท้ายนี้เป็นเหมือนพจนานุกรมบนชั้นวางหนังสือ โดยที่ชื่อเฉพาะสามารถแปลเป็นคำจำกัดความได้ เนมเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์เป็นจุดสุดท้ายในกระบวนการสืบค้นเนมเซิร์ฟเวอร์ หากเนมเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนที่ร้องขอ ก็จะส่งคืนที่อยู่ IP สำหรับชื่อโฮสต์ที่ร้องขอกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ระดับบนสุด (DNS Recursor) ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ที่ส่งคำขอเริ่มต้น 

ประโยชน์ของการใช้งาน DNS มีอะไรบ้าง ?

DNS3
ระบบชื่อโดเมน มีประโยชน์ที่สำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ต่อไปนี้

แปลงชื่อเว็บไซต์

ช่วยแปลงหมายเลข IP Address ที่ซับซ้อนและยากต่อการจดจำเป็นชื่อโดเมนที่สามารถจดจำได้ง่าย เช่น เมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ เช่น www.google.com ระบบ DNS จะแปลงชื่อนี้เป็นหมายเลข IP ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

สร้างความจดจำ

ชื่อโดเมนเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความจดจำเว็บไซต์ โดยการให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนที่สื่อสารและจดจำได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของร้านค้าที่มีชื่อโดเมนที่ลูกค้าจดจำได้ เมื่อลูกค้าพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นี้ในเบราว์เซอร์ ระบบ DNS จะช่วยเชื่อมต่อลูกค้ากับเว็บไซต์นั้น 

ความสำคัญในด้านธุรกิจ

การใช้ชื่อโดเมนที่จดจำได้ง่ายช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ เมื่อลูกค้าจดจำชื่อโดเมนของธุรกิจแล้ว จะเป็นที่รู้จักและค้นหาได้ง่าย เช่น การใช้ชื่อโดเมนที่สื่อสารถึงสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เช่น www.brandname.com ซึ่งชื่อโดเมนที่มีความโดดเด่นและจดจำได้ง่ายจะช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความสมัครใจของลูกค้าต่อธุรกิจ 

การเชื่อมต่อกับ IP Address

DNS เชื่อมต่อชื่อโดเมนกับหมายเลข IP ที่เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ เมื่อได้รับชื่อโดเมนจากผู้ใช้งาน ระบบจะค้นหาและส่งคืนหมายเลข IP ที่เกี่ยวข้องกลับไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ได้ ดังนั้น จึงเป็นระบบที่สำคัญในโลกออนไลน์ เพราะช่วยแปลงชื่อโดเมนให้เป็นหมายเลข IP และช่วยสร้างความจดจำและความน่าเชื่อถือในธุรกิจ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและง่ายดายอีกด้วย

บทสรุป

ในการประมวลผลและส่งข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต ความเร็วและประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ DNS จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงเนื้อหาในระบบที่มีโครงสร้างเชิงชั้น สามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาและแปลงชื่อโดเมนให้กับหมายเลขที่อยู่ IP

ซึ่งผลลัพธ์ คือ การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพที่ดีของการใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อและการสื่อสาร ช่วยให้การทำงานทั้งระบบและเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง