ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

Hostname คืออะไร ? ต่างกับ Domain Name อย่างไร ?

Hostname คืออะไร ? ต่างกับ Domain Name อย่างไร ?

คำว่า Hostname นั้นเป็นคำที่อาจได้ยินบ่อยครั้ง ในโลกของการเชื่อมต่อเครือข่าย แต่คุณรู้หรือไม่ว่า Hostname คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในโลกดิจิทัล ? ในบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับความหมาย Hostname พร้อมกับการคลายความสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Hostname และ Domain Name และตัวอย่างการใช้งาน

สารบัญ

Hostname คืออะไร ?

Hostname คือ ชื่อโฮสต์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งและแสดงถึงอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ในระบบเครือข่ายได้อย่างเจาะจง ซึ่งสามารถเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์บุคคล, เราเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่าย โดยอาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข หรือการผสมกันระหว่างตัวอักษรและตัวเลขก็ได้

สำหรับ Hostname นั้นจะประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษ เช่น www.example.com หรือ mail.example.com เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของ Hostname คืออะไร ?

การกำหนด Hostname ที่ชัดเจนและเหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุและเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของ Hostname ดังนี้
Internet3

การระบุตำแหน่งที่ตั้ง

Hostname สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานระบุตำแหน่งและสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในเครือข่าย 

การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

Hostname สามารถช่วยระบุเว็บไซต์ที่มีการโฮสต์ข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงและเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์นั้น ๆ ผ่านชื่อ Hostname ที่ถูกต้อง 

การสื่อสารระหว่างเครือข่าย

Hostname เป็นชื่อสำหรับใช้ในกระบวนการสื่อสารระหว่างเครือข่าย โดยผู้ใช้งานสามารถส่งและรับข้อมูลผ่าน Hostname ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Domain Name และ Hostname ต่างกันอย่างไร ?

Domain Name เป็นชื่อที่ใช้ระบุและแยกแยะเครือข่ายหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เป็นชื่อที่ใช้ระบุตำแหน่งและสิทธิ์ความเป็นเจ้าขององค์กรหรือหน่วยงาน โดเมนเนมมักจะมีการใช้ชื่อโดเมนหลายชั้น (Multi-Level Domain) ซึ่งประกอบด้วยชื่อเครือข่ายหลัก (Top-Level Domain) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่า Subdomain โดยสามารถใช้ชื่อโดเมนในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตได้

Hostname เป็นส่วนหนึ่งของ Domain Name ซึ่งใช้สำหรับระบุและแยกแยะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งาน โดยส่วนที่เป็น Hostname จะอยู่ในส่วนหน้าของ Domain Name และมักจะเป็นส่วนที่ระบุเครื่องหรือบริการเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น:
“www.example.com”
“www” เป็นส่วนของ Hostname ที่ใช้ระบุว่าเป็น World Wide Web
“example.com” เป็นส่วนของ Domain Name ที่ใช้ระบุเว็บไซต์หรือเครือข่าย

การใช้งานและตัวอย่าง

Domain Name ใช้ในการระบุและเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต โดยมักจะเป็นชื่อที่ใช้จดทะเบียนเพื่อเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของเจ้าของ โดยมีตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้

  • example.com
  • google.co.th
  • openai.com

Domain Name สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยที่เรียกว่า Hostname เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ภายในโดเมน ดังนี้

  • www.example.com เป็น Hostname ที่ใช้ระบุเว็บไซต์ต้นแบบหรือหน้าแรกของ example.com
  • mail.google.co.th เป็น Hostname ที่ใช้ในการระบุบริการอีเมลของ Google ในโดเมน google.co.th
  • blog.openai.com เป็น Hostname ที่ใช้ในการระบุบล็อกของ OpenAI ในโดเมน openai.com

บทสรุป

Hostname เป็นส่วนย่อยของ Domain Name ที่ใช้ในการระบุตำแหน่งหรือที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ โดยมักจะเป็นชื่อที่ใช้จดทะเบียนเพื่อเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของเจ้าของเว็บไซต์หรือเครือข่ายนั้น ๆ ในทางปฏิบัติ เราใช้ Domain Name เพื่อระบุเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึง และใน Domain Name เราสามารถกำหนด Hostname เพิ่มเติมเพื่อระบุตำแหน่งหรือบริการที่ต้องการใช้งานในเว็บไซต์นั้น ๆ นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง