ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

ICANN คืออะไร ? มีความสำคัญต่อ Domain Name อย่างไร ?

ICANN คืออะไร ? มีความสำคัญต่อ Domain Name อย่างไร ?

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers หรือ ICANN คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่รับผิดชอบในการประสานและจัดการระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) และการจัดสรร IP Address รวมถึงการกำหนดพารามิเตอร์ของโปรโตคอลและการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์รูท (Root Server System) ในอินเทอร์เน็ต

ถือเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นผู้บริหารสากลสำหรับอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ในการดูแลการบริหารจัดการโดเมนชื่อสูงสุด (Top-Level Domains) เป็นผู้กำหนดนโยบายและดำเนินการในการลงทะเบียนโดเมนเนม การแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับโดเมนเนม และการบริหารการตั้งชื่อในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมและให้ความมั่นคงและความปลอดภัยในการดำเนินงานของอินเทอร์เน็ต และสนับสนุนในการพัฒนาและเติบโตของอินเทอร์เน็ตในระดับโลก

สารบัญ

หน้าที่หลักของ ICANN คืออะไร ?

หน้าที่หลักของ ICANN คือการควบคุมและจัดการระบบโดเมนเนมและหมายเลข IP ในโลกของอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงหน้าที่ต่อไปนี้

การบริหารระบบชื่อโดเมน (Management of the Domain Name System)

ICANN มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานสำหรับการจดทะเบียนและบริหารจัดการ Domain Name ทั่วโลก เพื่อให้โดเมนเนมสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 

การบริหารระบบอุปกรณ์แม่บทเพื่อบริการด้านทะเบียนและสืบค้นโดเมน (Management of the Root Server System)

ICANN เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมเซิร์ฟเวอร์รูททั่วโลกที่เป็นที่ตั้งหลักของการจัดทำและสืบค้นรายชื่อโดเมนทั้งหมดในโลก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรและควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนเนมทั่วโลก 

การจัดสรรเลขหมายไอพี (Allocation of IP Address Space)

ICANN มีหน้าที่ในการจัดสรรและควบคุมหมายเลขไอพี (IP Addresses) ให้กับองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างมีระบบและสอดคล้องกัน 

การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิค (Assignment of Protocol Parameters)

ICANN มีหน้าที่ในการกำหนดและควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การกำหนดหมายเลขพอร์ต (Port Numbers) และการกำหนดรหัสประเภท (Protocol Numbers) เพื่อให้เครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน 

บทสรุป

องค์กรนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อโลกอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีบทบาทในการสร้างความเป็นอิสระและเป็นกลางในการประสานงานระหว่างประเทศ และช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเข้าถึงและใช้งานโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรี นอกจากนี้ ICANN ยังเป็นผู้ควบคุมและกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีการใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ICANN เป็นหน่วยงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดของโลกอินเทอร์เน็ต และมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของ Domain Name ในระบบอินเทอร์เน็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง