ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

Punycode คืออะไร ?

Punycode คืออะไร ?

Punycode คือวิธีการเข้ารหัสอักขระที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASCII เพื่อใช้ในการแสดงผลและจัดเก็บชื่อโดเมนที่มีอักขระไม่ใช่ ASCII หรือรูปแบบของชุดตัวอักษรของระบบอื่น ๆ เช่น ชื่อโดเมนที่มีอักขระภาษาไทย, ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดย Punycode จะทำการแปลงชื่อโดเมนที่ไม่ใช่ ASCII ให้เป็นรหัสที่สามารถใช้ในระบบ DNS ได้ และเมื่อต้องการแสดงผลชื่อโดเมน ระบบจะแปลงรหัส Punycode กลับเป็นรูปแบบของอักขระที่ไม่ใช่ ASCII เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและสามารถอ่านได้ถูกต้อง

สารบัญ

ตัวอย่างการใช้งาน Punycode

ตัวอย่างของ Punycode สำหรับชื่อโดเมนในภาษาไทย “ข่าวออนไลน์” อาจเป็น “xn--22c0ca1ci0ba1b8l8a4c”

ดังนั้น เมื่อใช้ Punycode เราสามารถใช้ชื่อโดเมน xn--22c0ca1ci0ba1b8l8a4c เพื่อระบุเว็บไซต์ “ข่าวออนไลน์” ในระบบ DNS และเมื่อแสดงผล ระบบจะแปลงชื่อโดเมนให้กลับมาเป็น “ข่าวออนไลน์” เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและอ่านได้ถูกต้อง

หน้าที่ของ Punycode คืออะไร ?

Punycode เป็นเทคนิคที่ใช้ในระบบ IDN (Internationalized Domain Names) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ชื่อโดเมนในภาษาต่าง ๆ ได้ รวมถึงภาษาที่ใช้ตัวอักษรพิเศษ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ในรูปแบบ ASCII ที่เป็นพื้นฐาน และเพื่อรองรับการใช้งานชื่อโดเมนที่มีตัวอักษรนอกเหนือจาก ASCII ให้เป็นรหัสที่เข้าใจง่ายและเข้ากันได้กับระบบ DNS ซึ่งระบบ DNS เป็นระบบที่รองรับเฉพาะชุดตัวอักษร ASCII เท่านั้น จึงได้มีการใช้ Punycode ในการแปลงชื่อโดเมนในรูปแบบ IDN เป็นชื่อโดเมนในรูปแบบ ASCII (Punycode) เพื่อให้เข้ากับระบบ DNS ได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

ดังนั้น Punycode เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้งานชื่อโดเมนในรูปแบบ IDN เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนภาษาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและตรงกับภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

บทสรุป

Punycode คือเทคนิคในการแปลง Domain Name ที่มีตัวอักษรนอกเหนือจาก ASCII ให้เป็นรหัสที่สามารถรับรู้และใช้งานได้ในระบบ DNS โดย Punycode จะทำการเข้ารหัสและถอดรหัสชื่อโดเมน เพื่อให้เข้ากับระบบ DNS ได้ ซึ่งชื่อโดเมนในรูปแบบ Punycode จะเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลข ASCII ซึ่งสามารถรับรู้และใช้งานได้ในระบบ DNS และสามารถใช้ชื่อโดเมนภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย, ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ ในรูปแบบของรหัส ASCII เพื่อให้สามารถอ้างอิงและเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นได้ผ่านระบบ DNS อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง