ผู้ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

สินค้าและบริการของ FirstRankPlus

E-A-T Content คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

E-A-T Content คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

ในโลกออนไลน์ หลักการ E-A-T Content คือหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สามารถกำหนดคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของข้อมูลได้ คำว่า E-A-T มีความหมายถึงความเชี่ยวชาญ (Expertise) ความเป็นผู้มีอำนาจ (Authoritativeness) และความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ที่เป็นเกณฑ์ในการประเมินเนื้อหา ​โดยในบทความนี้ FirstRankPlus จะมากล่าวถึงความสำคัญของหลัก E-A-T Content คืออะไร ? และบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาออนไลน์

สารบัญ

E-A-T Content คืออะไร ?

E-A-T Content เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้ Google พิจารณาว่าเว็บไซต์ของคุณ มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอมากขึ้น ส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสถูกจัดอันดับ ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหาของ Google โดย มีความเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
ContentWritte

Expertise (ความเชี่ยวชาญ)

เนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้ เพราะความเชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการสร้างเนื้อหา โดยผู้เขียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลึกลงในเรื่องที่สนใจ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจอย่างละเอียด และความสามารถในการนำเสนอความคิดที่ซับซ้อนในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่าย

การมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่นำเสนอนั้น ทำให้ผู้อ่านมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ การศึกษาลึกลงในเรื่องนั้น ๆ และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจ และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Authoritativeness (ความเป็นผู้มีอำนาจ)

เนื้อหาที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะความเป็นผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของผู้สร้างเนื้อหา รวมถึงแพลตฟอร์มที่เผยแพร่เนื้อหานั้น บุคคลที่มีอำนาจมักจะสร้างเนื้อหาที่มีน้ำหนักและมีผลกระทบมากกว่า การสร้างอำนาจต้องสร้างจากการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และมีค่ามาอย่างต่อเนื่อง

ความมั่นคงในเนื้อหา ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านได้ ผู้เขียนที่มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ และได้รับการยอมรับในวงกว้าง มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ)

เนื้อหาที่เขียนขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย เพราะความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกดิจิทัล เนื้อหาควรเป็นอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีการรับรองจากแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้ 

ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้อ่าน สามารถรับข้อมูลได้อย่างไร้ความสงสัย การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีจุดเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความสงสัย จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน

ความสำคัญของ E-A-T Contect ในการทำ SEO

E-A-T Content ไม่เพียงแค่มีผลต่อผู้อ่านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการทำ SEO ด้วย เนื่องจากเครื่องมือค้นหา โดยเฉพาะ Google เป็นผู้ให้ความสำคัญกับหลัก E-A-T ในการจัดอันดับ เพราะเครื่องมือค้นหามุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้งานได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และหลัก E-A-T สามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายนี้ได้

ซึ่งเนื้อหาที่ตรงตามเกณฑ์ E-A-T Factor มีโอกาสถูกจัดอันดับสูงกว่า เพื่อนำทางผู้ใช้งานไปสู่แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีความสำคัญในการทำ SEO ดังนี้

 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น E-A-T Content ช่วยให้ Google พิจารณาว่าเว็บไซต์ของคุณ มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอมากขึ้น ส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสถูกจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหาของ Google
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดึงดูดผู้ใช้งาน E-A-T Content จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าชมมากขึ้น
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีมูลค่าในสายตาของ Google E-A-T Content จะช่วยให้ Google พิจารณาว่าเว็บไซต์ของคุณมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีมูลค่าในสายตาของ Google

วิธีการสร้างเนื้อหาตามหลัก E-A-T

การสร้างเนื้อหาตามหลัก E-A-T นั้นไม่ยากเลย สามารถปฎิบัตตามได้ ดังนี้

 • เนื้อหาคุณภาพ เพราะเนื้อหาที่มีคุณภาพ เป็นหัวใจของหลัก E-A-T โดยข้อมูลควรมาจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยควรมีจำนวนมากกว่า 1,000 คำขึ้นไป การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเรียกความสนใจ การได้รับ Backlink กลับ และการแชร์สู่โลกออนไลน์
 • Backlink ที่น่าเชื่อถือ เพราะการได้รับ Backlink จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทำหน้าที่เป็นการรับรองความเป็นผู้มีอำนาจของเนื้อหา การสร้างเครือข่ายของ Backlink จากแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้ง Internal Link และ External Link ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • โปรไฟล์ผู้เขียน เพราะการสร้างโปรไฟล์ผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เสริม ทำให้ผู้อ่านมีโอกาสมากขึ้นที่จะเชื่อในเนื้อหา เมื่อสามารถยืนยันความเชี่ยวชาญของผู้เขียนได้
 • การศึกษาอย่างละเอียด เพราะการศึกษา และวิจัยเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการสร้างเนื้อหาที่มี E-A-T สูง ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเขียนเนื้อหา ควรเก็บข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และรองรับข้อมูลด้วยแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
 • แหล่งที่น่าเชื่อถือ เพราะการอ้างอิงแหล่งที่น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง E-A-T ควรใช้แหล่งที่มา จากผู้ทีมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ และไม่เป็นข้อมูลเท็จ ใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ควรใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น บทความวิจัย หนังสือวิชาการ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 • การแสดงความเชี่ยวชาญ เพราะการแสดงความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ เป็นทางเข้าสู่การสร้าง E-A-T Content ควรมีการอธิบาย และการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน และมีความน่าสนใจ ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนเผยแพร่
 • การอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำ เพราะการอัปเดตเนื้อหาประจำอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน และส่งเสริม E-A-T ในระยะยาวได้

เนื้อหาที่ไม่เข้าเกณฑ์หลัก E-A-T เป็นอย่างไร ?

เนื้อหาที่อาจไม่เข้าเกณฑ์หลัก E-A-T มีอยู่หลายประเภท ดังนี้

 • เนื้อหาที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิง เนื้อหาที่เขียนขึ้นเองโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อาจถูกพิจารณาว่าไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่น่าเชื่อถือ
 • เนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยขัดแย้งกับข้อมูลที่มีอยู่ อาจถูกพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อถือได้
 • เนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หรือเขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อาจถูกพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อถือได้
 • เนื้อหาที่เขียนขึ้นโดยไม่มีข้อมูลครบถ้วน หรือไม่มีข้อมูลที่ทันสมัย อาจถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือได้

นอกจากนี้ เนื้อหาที่อาจไม่เข้าเกณฑ์ E-A-T ยังมีอีกหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น หัวข้อของเนื้อหา ความซับซ้อน และความคาดหวังของผู้ใช้งาน เป็นต้น

บทสรุป

ในยุคดิจิทัล E-A-T Content คือส่วนสำคัญของการสร้างความน่าเชื่อถือ และสามารถปกป้องผู้ใช้งาน จากเนื้อหาที่สร้างไม่มีคุณภาพ เนื้อหาที่มี E-A-T สูง เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และคุณค่าให้กับผู้อ่าน เพื่อให้เนื้อหาได้รับความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพสูง การสร้างเนื้อหาตามหลัก E-A-T Content เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ควรนำมาปรับปรุงเนื้อหา และการทำ SEO ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยจัดอันดับเว็บไซต์ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหาของ Google และช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง